Zoe-Rudisill-flickr

Aké výhody prináša krátkodobé poistenie vozidla?

Ak patríte medzi bežných užívateľov auta, s uzatvorením bežného poistenia iste nemáte žiadny problém. Či už ide o povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie, ktoré si väčšinou uzatvárate a platíte raz ročne. Život sa však občas neriadi bežnými scenármi, a tak môžu nastať situácie, kedy potrebujete neštandardný prístup a miesto celoročnej poistky len krátkodobé poistenie. Viete, ako také krátkodobé poistenie funguje?

Auto na materskej

Ste aktívna šoférka a auta sa nechcete vzdať ani počas materskej a rodičovskej dovolenky? Tak potom iste viete, že zaplatiť raz ročne celé poistné nie je z materského príspevku vôbec jednoduché. Čo s tým?

Väčšina poisťovní na Slovensku umožňuje platenie poistného aj v niekoľkých menších splátkach, najčastejšie kvartálne. Ak je aj toto v súčasnosti mimo váš finančný rozpočet, novinkou je možnosť platiť za poistenie mesačne, rovnako ako iné bežné účty. Ani počas materskej sa tak nemusíte vzdať komfortu jazdenia. Stačí si platenie poistky jednoducho rozdeliť na menšie mesačné splátky bez navýšenia celkového poistného. Po návrate späť do zamestnania si splátku, pravdaže, môžete opäť nastaviť na jeden ročný poplatok alebo ho trebárs ponechať aj na mesačnej báze, ak ste si na to zvykli a vyhovuje vám to.

Auto požičané od rodičov

Vlastné vozidlo ešte nemáte, ale aktuálne ho potrebujete? Naopak, to čo máte sú ochotní rodičia, ktorí vám vozidlo radi požičajú? Ak ste naozaj zodpovedný a poistkou chcete mať kryté aj neočakávané udalosti, ktorých je na cestách ako maku, nuž a rodičom, samozrejme, nechcete spôsobiť žiadnu finančnú ujmu, môžete si uzatvoriť krátkodobé havarijné poistenie.

V minulosti táto služba síce existovala, ale poisťovne ju veľmi nepropagovali. Popravde, ani o ňu nebol príliš veľký záujem, pretože poistné bolo skutočne nepomerne navýšené, ak nebolo uzatvorené na bežné ročné obdobie.

V súčasnosti už však niektoré z moderných poisťovní ponúkajú možnosť uzatvoriť havarijnú poistku aj na kratšiu dobu, obvykle na kvartál. Ak táto možnosť pre vás nie je to pravé, lebo napríklad neviete, akú dlhú dobu budete rodičovské auto využívať, zároveň nechcete poistku platiť zbytočne, na trhu sa nedávno objavil produkt, ktorý umožňuje uzatvoriť poistku na neurčité obdobie a operatívne ju do jedného dňa ukončiť, pričom proporcionálna časť poistného sa vám vráti.

Autom na dovolenku

Uzatvorené máte len povinné zmluvné ručenie, pretože auto príliš nevyužívate. Avšak, prišlo leto a vy sa chystáte rodinným štvorkolesovým tátošom vyraziť na dovolenku. V tom prípade rozhodne využite uzatvorenie už spomínanej havarijnej poistky na obdobie, kedy budete v zahraničí. Pred pár rokmi to bol síce problém, ale vzhľadom na záujem zo strany trhu sa čoraz viac poisťovní otvára možnosti uzatvoriť havarijné poistenie aj na kratšie obdobie so špecifickým ohľadom na cesty do zahraničia.

Ak budete hľadať, môžete dokonca nájsť aj výhodné kombinácie, ktoré sa na dovolenku rozhodne budú hodiť. Ide napríklad o poistenie batožiny vo vozidle či úrazové poistenie posádky auta. Väčšina poisťovní takéto služby aktívne nepropaguje, no existuje možnosť dohodnúť sa individuálne. Ak ste si však spomenuli na poistenie vozidla pred dovolenkou na poslednú chvíľu, našli sme aj možnosť uzatvorenia takéhoto krátkodobého poistenia online. To rozhodne poteší.

Garážované auto

Dostali ste nečakane skvelú ponuku na niekoľko mesačnú pracovnú stáž v zahraničí? Alebo ste sa rozhodli dopriať si kariérnu prestávku a s ruksakom na chrbte precestovať Áziu? Budete niekoľko mesiacov mimo Slovenska a vaše auto za tú dobu prestojí nepoužívané v garáži a vy premýšľate, že nechcete zbytočne platiť poistenie za auto, ktoré nejazdí.

Čo s tým? Poistná zmluva sa dá vypovedať. Záleží od konkrétnej poisťovne, ako jednoduché a finančne bezbolestné to bude. Niekde však plynie až 2-mesačná výpovedná lehota, inde si poisťovňa strhne pomerne vysoké percento z poistného za jej predčasné ukončenie. Existuje však unikátna možnosť ukončiť poistku takmer okamžite a bez udania dôvodu, dokonca s vrátením celej zostávajúcej alikvotnej čiastky.

V živote sa často vyskytujú situácie, ktoré nie sú podľa bežných tabuliek. Dobrou správou ale je, že situácia na poistnom trhu sa oproti začiatku milénia značne posunula vpred a poisťovne sa snažia prispôsobiť špecifickým životným okamihom. Inštitúcie chcú byť viac otvorené a reflektovať na potreby skutočných ľudí. Ak potrebujete, aby sa poistka vášho auta správala o čosi viac flexibilnejšie, stačí preskúmať možnosti, ktorých je dnes na trhu už pomerne dosť. Veríme, že nájdete riešenie, ktoré bude vyhovovať priamo vám.

Foto: Zoe Rudisill, Flickr

Autokauf

Prihlasujete auto? Ako vybaviť novú ŠPZ

Ak ste si kúpili nové auto, vzniká Vám povinnosť zaregistrovať ho a teda získať aj takzvané ešpézetky. Alebo skôr, po novom, tabuľky s evidenčným číslom, teda TEČ. Aj keď väčšina predajcov áut túto službu poskytuje pri predaji auta zdarma, nie je to vždy pravidlom.

Čo potrebujete k prihláseniu auta

V prvom rade musíte vedieť, kam sa obrátiť. Na evidenciu nových vozidiel slúži Policajné oddelenie v mieste trvalého pobytu vlastníka auta. V prípade, že sa auto chystáte prihlásiť na firmu, obráťte sa na políciu v mieste sídla firmy. Urobiť tak musíte najneskôr 15 dní po kúpe automobilu. A čo si so sebou k prihláseniu auta musíte priniesť? Sú to tieto doklady:

 • Doklad o kúpe, resp. spôsobe nadobudnutia vozidla. Teda kúpnu zmluvu alebo lízingovú zmluvu.
 • Osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.
 • Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie. Tú získate na príslušnom policajnom oddelení alebo si ju môžete stiahnuť na internete. Samozrejme, musíte ju správne vyplniť.
 • Potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia.
 • Váš doklad totožnosti.
 • Overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti. Tak je to v prípade, ak ste auto nadobudli formou lízingu.
 • Ak sa na zaevidovanie vozidla necháte zastupovať, musíte vybaviť aj overené splnomocnenie, ktorým oprávnite na tento úkon svojho zástupcu.
 • Plnú moc. V prípade, že auto bude evidované na firmu a nie ste oprávnenou osobu (teda živnostníkom, či konateľom spoločnosti). Rovnako musíte doložiť originál výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského listu.
 • COC doklad (certifikát o konformite). V prípade, že má vozidlo pridelené typové schválenie ES.
 • Správny poplatok.

Výška správneho poplatku a forma jeho úhrady

Výška správneho poplatku pri zaevidovaní nového automobilu sa odvíja od výkonu motora. Presné sumy nájdete napríklad na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. K tomuto správnemu poplatku je potrebné počítať aj so sumou 33 Eur, teda dva krát 16,50 Eur za tabuľky s evidenčným číslom. Ak potrebujete ešpézetku vybaviť rýchlejšie, do dvoch pracovných dní, pripravte si ďalších 30 Eur. Tieto poplatky je možné uhradiť priamo na príslušnom policajnom oddelení v hotovosti, ak nepresahujú za jednotlivé úkony sumu 300 Eur. Ďalšou možnosťou je platba v kolkoch, prevodom na účet v banke správneho orgánu alebo poštovým poukazom.

 

© Gerhard Seybert / Dollar Photo Club

poznávacia značka aut evidenčné číslo

Čo treba vedieť o poznávacích značkách

Potom, čo zaregistrujete svoje vozidlo a získate tabuľku s evidenčným číslom, teda takzvanú „ešpézetku“, musíte si ju bezodkladne na auto pripevniť. Táto povinnosť samozrejme platí pre obe tabuľky s evidenčným číslom. Auto bez evidenčného čísla nielenže nemôžete používať, ale ani ho nechať odstavené na ceste.

Ďalšie povinnosti držiteľa TEČ (ŠPZ)

Existujú ešte ďalšie povinnosti držiteľa tabuľky s evidenčným číslom, o ktorých však mnohí motoristi ani len netušia. Ak sa teda chcete vyhnúť pokute, mali by ste tieto povinnosti poznať. Pretože – „neznalosť zákona neospravedlňuje“!

 • Poznávacia značka musí byť pripevnená tak, aby sa nepoškodila a bola plne čitateľná. To znamená, že vodič je povinný si ešpézetku očistiť v prípade, ak je zanesená špinou a nečitateľná. Dávajte si na to pozor najmä v zime, kedy ju musíte očistiť aj od snehu. To isté platí v prípade, ak jazdíte po zablatených a znečistených terénoch.
 • Ak poznávacia značka z Vášho vozidla zmizne – stratili ste ju alebo Vám ju niekto ukradne – musíte to okamžite nahlásiť na najbližšom oddelení policajného zboru.
 • V prípade, že ste prišli len o jednu značku, druhú ste povinný odovzdať a vybaviť si nové tabuľky s evidenčným číslom.
 • V prípade straty alebo poškodenia TEČ môžete dostať aj duplikát, teda tabuľku s rovnakým číslom. Duplikát sa označuje arabským číslom v pravom hornom rohu.
 • Ak sa stane, že svoju „stratenú“ tabuľku opäť nájdete a medzičasom Vám boli vydané nové tabuľky, pôvodnú musíte bezodkladne vrátiť.
 • Povinnosť máte aj v prípade, že nájdete ešpézetku. Takisto ju odovzdajte na najbližšie policajné oddelenie.

Za príplatok môžete požiadať aj o alternatívnu ŠPZ. Tú predstavuje voliteľná kombinácia písmen, prípadne písmen a čísel. Samozrejme, nesmie ísť o hanlivé a urážlivé výrazy. Počítajte však s tým, že si poriadne priplatíte. Takéto TEČ, nazývané aj zlaté TEČ, stojí totiž 165,50 Eur za kus. Napriek tomu sa ich však na Slovensku každoročne vydá až do 4000 kusov.