Hľadáte efektívne administratívne a organizačné riešenia pre vašu firmu? Vymeňte papiere za počítačové programy

Hľadáte efektívne administratívne a organizačné riešenia pre vašu firmu? Vymeňte papiere za počítačové programy

by spravca

V každej väčšej firme sa vám zídu programy, ktoré urýchlia systém práce, odstránia zbytočné papierovačky a umožnia archiváciu jediným klikom. Vďaka týmto programom eliminujete zdĺhavé administratívne úkony, budete mať po ruke prehľad o nákladoch alebo o nových zákonoch a vyhláškach. Pozrime sa spoločne, čo všetko dokáže program knihy jázd a cestovných príkazov.

Elektronická kniha jázd

Kniha jázd je evidenciou, ktorú využívajú právnické a fyzické osoby na zaznamenanie informácií o prevádzke vozidla. Vedie si ju každý podnikateľ alebo živnostník, ktorý si v daňovom priznaní neuplatňuje paušálne náhrady. V tomto prípade je nutné preukázať reálne náklady na pohonné hmoty prostredníctvom knihy jázd. Väčšina firiem ešte stále používa papierovú formu evidencie, čo je veľká škoda. Nielenže strácajú zbytočne čas s administratívnou prácou, ale takáto evidencia je tiež neprehľadná a zdĺhavo sa v nej vyhľadávajú požadované údaje. Veľmi často sa papierová kniha jázd stratí a s ňou aj všetky zaevidované náklady. Elektronická kniha jázd je počítačový program umožňujúci evidovať viaceré vozidlá vo firme a spracovávať k nim knihu jázd vždy s prehľadom a maximálnou presnosťou údajov. S elektronickou knihou jázd nemusíte neustále zisťovať sadzby a ceny pohonných hmôt, máte prehľad o reálne prejdenej vzdialenosti na Slovensku a v Čechách, dokážete kontrolovať náklady a tým pádom rýchlejšie nájsť rezervy na úsporu. K dispozícii máte i iné možnosti programu, ktoré vám ušetria čas a peniaze.

Elektronický cestovný príkaz

Cestovný príkaz musí zamestnávateľ vyplniť každému zamestnancovi, ktorý je z pracovných dôvodov vyslaný vykonávať povolanie mimo miesta výkonu práce uvedeného v pracovnej zmluve. Doklad slúži na preplatenie stravného a cestovných nákladov. Je tiež potvrdením o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal. Už spomínaný program knihy jázd je priamo prepojený s modulom cestovný príkaz. Elektronický cestovný príkaz spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, ktoré musí príkaz na cestu obsahovať. Po vyplnení môžete príkaz tlačiť priamo z programu. Najväčšou výhodou elektronickej formy cestovného príkazu je automatická aktualizácia sadzieb cestovných náhrad a ich počítanie priamo v programe. Pri opakovanej ceste zamestnanca je možné už vyplnené údaje preniesť do nového príkazu. Samozrejme, že sadzby a informácie môžete meniť manuálne podľa vašich požiadaviek. Všetky zostavy z programu knihy jázd a cestovného príkazu sú plne daňovo uznateľné.

 

 

 

 

You may also like