Pozor na pokuty za prepadnutý vodičský preukaz

Pozor na pokuty za prepadnutý vodičský preukaz

by spravca

Na výmenu pasu alebo občianskeho preukazu si spomenieme z dôvodu cestovania. Horšie je to s vodičskými preukazmi, ktoré z obalu na doklady nevyťahujeme až tak často. Niektorí motoristi dokonca vlastnia vodičské preukazy bez dátumu končiacej platnosti. Práve títo šoféri by mali spozornieť, pretože dané vodičské preukazy od istého dátumu nebudú platné. Ak si ich nevymeníte, hrozí vám pokuta.

Rok 2023 plný zmien pre motoristov

Na jeseň minulého roka nás zaplavili informácie o zmenách pre motoristov, ktoré sa realizujú už v tieto dni. Ide napríklad o evidenčné značky, u ktorých sa mení nielen dizajn, ale tiež číslovanie. Konečne nebudete jazdiť so strachom do iného mesta z dôvodu, že máte ešpézetku iného okresu. Takéto značenie od januára neplatí a každé nové malé vozidlo, SUV alebo offroad dostanú tabuľky s nič nehovoriacim náhodným výberom písmen a čísiel. Odlíšení budú len motoristi vlastniaci elektrické vozidlá (prvé dve písmená EL alebo EV) a vozidlá diplomatov (prvé dve písmená ZZ a EE). Zaskočení zmenami sú ľudia, ktorí si od januára budú robiť nové vodičské preukazy. Čaká ich iný systém preskúšania, viac otázok a elektronické testy. Dôležitou zmenou bude výmena starých vodičských preukazov.

Za starý vodičák pokuta

Ak prešvihnete termín výmeny starého vodičského preukazu, bude vás čakať pokuta podobne ako keď nemáte v horách reťaze na SUV 4×4 či iné vozidlá. Za neplatný preukaz vám hrozí pokuta minimálne 30 €. V správnom konaní dokonca 100 €, a to je už suma, za ktorú by ste kúpili dve najlacnejšie pneumatiky. Našťastie máte na výmenu dosť času. Ktoré vodičské preukazy je nutné vymeniť? Všetky, ktoré majú ružovú farbu a všetky, ktoré sú bez uvedeného dátumu platnosti. Preukazy vydávané do roku 2004 môžete na dopravných inšpektorátoch meniť do konca tohto roka a ostatné až do konca roka 2032.

Aké vodičáky zostávajú v platnosti

V platnosti zostávajú všetky vodičské preukazy vydané od 19. 1. 2013. Nové vodičské preukazy pre osobné vozidlá sa vydávajú s platnosťou na 15 rokov. Výnimku tvoria osoby staršie ako 65 rokov, ktoré dostanú preukaz len na 5 rokov. Na 5 rokov sa vydávajú tiež preukazy pre iné ako osobné vozidlá. V prípade, že potrebujete vodičák vymeniť, navštívte ktorýkoľvek dopravný inšpektorát. Nezabudnite si so sebou vziať starý vodičák a občiansky preukaz.

 

 

You may also like