Prihlasujete auto? Ako vybaviť novú ŠPZ

by spravca

Ak ste si kúpili nové auto, vzniká Vám povinnosť zaregistrovať ho a teda získať aj takzvané ešpézetky. Alebo skôr, po novom, tabuľky s evidenčným číslom, teda TEČ. Aj keď väčšina predajcov áut túto službu poskytuje pri predaji auta zdarma, nie je to vždy pravidlom.

Čo potrebujete k prihláseniu auta

V prvom rade musíte vedieť, kam sa obrátiť. Na evidenciu nových vozidiel slúži Policajné oddelenie v mieste trvalého pobytu vlastníka auta. V prípade, že sa auto chystáte prihlásiť na firmu, obráťte sa na políciu v mieste sídla firmy. Urobiť tak musíte najneskôr 15 dní po kúpe automobilu. A čo si so sebou k prihláseniu auta musíte priniesť? Sú to tieto doklady:

  • Doklad o kúpe, resp. spôsobe nadobudnutia vozidla. Teda kúpnu zmluvu alebo lízingovú zmluvu.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.
  • Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie. Tú získate na príslušnom policajnom oddelení alebo si ju môžete stiahnuť na internete. Samozrejme, musíte ju správne vyplniť.
  • Potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia.
  • Váš doklad totožnosti.
  • Overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti. Tak je to v prípade, ak ste auto nadobudli formou lízingu.
  • Ak sa na zaevidovanie vozidla necháte zastupovať, musíte vybaviť aj overené splnomocnenie, ktorým oprávnite na tento úkon svojho zástupcu.
  • Plnú moc. V prípade, že auto bude evidované na firmu a nie ste oprávnenou osobu (teda živnostníkom, či konateľom spoločnosti). Rovnako musíte doložiť originál výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského listu.
  • COC doklad (certifikát o konformite). V prípade, že má vozidlo pridelené typové schválenie ES.
  • Správny poplatok.

Výška správneho poplatku a forma jeho úhrady

Výška správneho poplatku pri zaevidovaní nového automobilu sa odvíja od výkonu motora. Presné sumy nájdete napríklad na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. K tomuto správnemu poplatku je potrebné počítať aj so sumou 33 Eur, teda dva krát 16,50 Eur za tabuľky s evidenčným číslom. Ak potrebujete ešpézetku vybaviť rýchlejšie, do dvoch pracovných dní, pripravte si ďalších 30 Eur. Tieto poplatky je možné uhradiť priamo na príslušnom policajnom oddelení v hotovosti, ak nepresahujú za jednotlivé úkony sumu 300 Eur. Ďalšou možnosťou je platba v kolkoch, prevodom na účet v banke správneho orgánu alebo poštovým poukazom.

 

© Gerhard Seybert / Dollar Photo Club

You may also like