Kľúčové štatistiky a fakty o medzinárodnej preprave

Kľúčové štatistiky a fakty o medzinárodnej preprave

by spravca

Medzinárodná nákladná preprava vykazuje globálne kontinuálny rast najmä z dôvodu stále sa rozvíjajúceho globálneho trhu. V porovnaní s vnútroštátnou prepravou, ktorá je naopak na miernom ústupe, sa predpokladá, že využívanie medzinárodných dopravných ciest pre prepravu tovaru bude stále intenzívnejšie. Tento predpoklad je podporovaný kontinuálne sa zľahčujúcimi podmienkami pre objednávanie tovaru a nutnosťou udržiavania konkurenčnej výhody ponukou takých služieb, ktoré idú v ústrety zákazníkovi, čiže čo najkratšia doba doručenia a čo najnižšia cena. S tým logicky súvisí nutnosť optimalizácie prepravy smerujúca k čo najlepšiemu využitiu prepravnej plochy a nosnosti dopravných prostriedkov a samozrejme dopravnej trasy.

Ako sa vyvíja medzinárodná preprava v posledných rokoch

Posledné desaťročie neprinieslo v oblasti nákupu a predaja bežného spotrebiteľského tovaru veľa zásadných zmien, nedá sa však povedať, že by ich realizácia stagnovala. Naopak, oveľa viac sa pre nákupy využívajú nástroje virtuálneho priestoru, ktoré sa stále zdokonaľujú a sú schopné prepojiť nielen subjekty, ale i jednotlivcov. Obchodovaniu či nákupom na rôznych platformách sa tak musela prispôsobiť i medzinárodná doprava, ktorej využívanie sa v porovnaní s vnútroštátnou dopravou výrazne zvýšilo a má stále rastúci trend. Neplatí to však pre všetky jej zložky.

Vývoj využívania zložiek medzinárodnej prepravy

Zatiaľ čo vnútroštátnu prepravu obvykle tvoria iba niektoré druhy prepravných systémov (spravidla cestná doplnená železničnou či riečnou a niekedy leteckou), medzinárodná preprava obvykle naplno využíva všetky tieto zložky, a to špecifickým spôsobom. Tiež preto u niektorých dochádza ku kontinuálnemu poklesu dopytu a u niektorých zasa k nárastu. Pokles je možné zaznamenať najmä u nákladnej prepravy cestnej, ktorá je vystavená pomerne veľkým prekážkam a rizikám (výrazné plánovanie trasy, obmedzená nosnosť, problémy v zimnom období) a tiež sa vyznačuje pomerne vysokou spotrebu pohonných hmôt s rastúcou cenou. Najväčší nárast dlhodobo zaznamenáva námorná preprava, ktorá je i navzdory pomerne dlhším doručovacím časom preferovaná kvôli cene a nosnosti – z celkového objemu prepravovaného tovaru sa týmto spôsobom prepravuje až 90 %. Nákladná železničná preprava má v tomto smere relatívne stabilné postavenie, pretože jej prostredníctvom je možné prepravovať i veľmi veľké náklady. Najmenej využívaná je potom nákladná letecká doprava, ktorej hlavnou výhodou je rýchlosť.

Ako využiť trendy v preprave

Jedným z hlavných dôsledkov trendov vývoja medzinárodnej prepravy je jej cena, ktorá sa môže vyvíjať dvomi smermi, vždy podľa dopytu . Pri veľkom dopyte sa cena zvyšuje, konkurenčný boj ju však zasa zráža dolu. Pri malom dopyte sa cena znižuje, ale potreba  udržiavať subjekt v chode a platí bežné náklady ju však drží na určitej úrovni. Tento nepomer tak pri výbere poskytovateľa vyžaduje skúsenosti a znalosť pomerov. Ak potrebujete zaistiť medzinárodnú prepravu nejakého tovaru do regiónov, ktoré nepoznáte, alebo s týmto úkonom nemáte žiadne skúsenosti, je vhodné sa spoľahnúť na odborníkov, ktorí vám poradia, či priamo poskytnú a zrealizujú konkrétny prepravný plán. Táto služba sa nazýva špedícia.

You may also like