Zaujímavosti o slovenských „ŠPZ-kách“

by spravca

Takzvaná ešpézetka je vec, s ktorou sa stretávame dennodenne. Každé krajské mesto na Slovensku má pridelenú svoju skratku pre evidenčné čísla vozidiel a pripravené majú aj alternatívne skratky, ak by sa v súčasnosti používané kombinácie minuli. Vedeli ste však, že na Slovensku existujú aj rôzne špeciálne evidenčné čísla áut? Prinášame vám zopár zaujímavostí o ŠPZ, o ktorých ste možno nevedeli.

ŠPZ je nesprávne označenie

Pojem ešpézetka určite používate aj vy. Ide o skratku, ktorá vznikla zo slov štátna poznávacia značka. Dnes sa však už tento pojem nepoužíva. Správny termín je evidenčné číslo vozidla, teda EČV. A niekdajšie ešpézetky sú dnes vlastne tabuľky s evidenčným číslom, teda TEČ. Pojem štátna poznávacia značka v súčasnosti znamená označenie štátu, z ktorého vozidlo pochádza. V prípade Slovenska sú to známe biele oválne nálepky s čiernymi písmenami SK. Od vstupu Slovenska do Európskej únie už však toto označenie krajiny na automobile nie je nutné.

Chcete špeciálnu vlastnú tabuľku s evidenčným číslom?

Ak túžite po netradičnej tabuľke s evidenčným číslom vozidla, bude vás to stáť niekoľko stoviek eur. Konkrétne 165,50 € za kus, teda 331 € za dve tabuľky na jedno vozidlo. Na takejto tabuľke musí byť zachovaná skratka okresu, teda prvé dve písmená. Ďalej môže nasledovať vami vybraná kombinácia piatich písmen, štyroch písmen a jednej číslice alebo troch písmen a dvoch číslic. Samozrejme, nie sú povolené žiadne hanlivé, vulgárne, či rasistické slová.

Tretí formát TEČ na Slovensku

Ak ste starší ročník, iste viete, že súčasný formát TEČ so štandardizovaným európskym modrým pásom vľavo, nie je prvý. Kedysi tvorili ešpézetky tri písmená a štyri číslice s rozdeľovníkom, teda XXX 99-99. Potom sa formát značiek zmenil na dve písmená, tri čísla o opäť dve písmená, teda XX999ZZ.

Na Slovensku máme 14 druhov TEČ

Klasický formát a tvar tabuľky, aký máte na svojom osobnom aute, nie je na Slovensku jediný. Existujú totiž osobitné TEČ napríklad pre historické autá, športové autá, štvorkolky, autá Ministerstva vnútra, Policajného zboru, vozidlá Ministerstva obrany, či autá určené na vývoz zo SR. Vlastniť môžete dokonca aj tabuľku s evidenčným číslom, ktorá po zapnutí osvetlenia na vozidle žiari.

 

You may also like