Čo treba vedieť o poznávacích značkách

by spravca

Potom, čo zaregistrujete svoje vozidlo a získate tabuľku s evidenčným číslom, teda takzvanú „ešpézetku“, musíte si ju bezodkladne na auto pripevniť. Táto povinnosť samozrejme platí pre obe tabuľky s evidenčným číslom. Auto bez evidenčného čísla nielenže nemôžete používať, ale ani ho nechať odstavené na ceste.

Ďalšie povinnosti držiteľa TEČ (ŠPZ)

Existujú ešte ďalšie povinnosti držiteľa tabuľky s evidenčným číslom, o ktorých však mnohí motoristi ani len netušia. Ak sa teda chcete vyhnúť pokute, mali by ste tieto povinnosti poznať. Pretože – „neznalosť zákona neospravedlňuje“!

  • Poznávacia značka musí byť pripevnená tak, aby sa nepoškodila a bola plne čitateľná. To znamená, že vodič je povinný si ešpézetku očistiť v prípade, ak je zanesená špinou a nečitateľná. Dávajte si na to pozor najmä v zime, kedy ju musíte očistiť aj od snehu. To isté platí v prípade, ak jazdíte po zablatených a znečistených terénoch.
  • Ak poznávacia značka z Vášho vozidla zmizne – stratili ste ju alebo Vám ju niekto ukradne – musíte to okamžite nahlásiť na najbližšom oddelení policajného zboru.
  • V prípade, že ste prišli len o jednu značku, druhú ste povinný odovzdať a vybaviť si nové tabuľky s evidenčným číslom.
  • V prípade straty alebo poškodenia TEČ môžete dostať aj duplikát, teda tabuľku s rovnakým číslom. Duplikát sa označuje arabským číslom v pravom hornom rohu.
  • Ak sa stane, že svoju „stratenú“ tabuľku opäť nájdete a medzičasom Vám boli vydané nové tabuľky, pôvodnú musíte bezodkladne vrátiť.
  • Povinnosť máte aj v prípade, že nájdete ešpézetku. Takisto ju odovzdajte na najbližšie policajné oddelenie.

Za príplatok môžete požiadať aj o alternatívnu ŠPZ. Tú predstavuje voliteľná kombinácia písmen, prípadne písmen a čísel. Samozrejme, nesmie ísť o hanlivé a urážlivé výrazy. Počítajte však s tým, že si poriadne priplatíte. Takéto TEČ, nazývané aj zlaté TEČ, stojí totiž 165,50 Eur za kus. Napriek tomu sa ich však na Slovensku každoročne vydá až do 4000 kusov.

 

You may also like