Čo treba vedieť o poznávacích značkách

Potom, čo zaregistrujete svoje vozidlo a získate tabuľku s evidenčným číslom, teda takzvanú „ešpézetku“, musíte si ju bezodkladne na auto pripevniť. Táto povinnosť samozrejme platí pre obe tabuľky s evidenčným číslom. Auto bez evidenčného čísla nielenže nemôžete používať, ale ani ho nechať odstavené na ceste.

Ďalšie povinnosti držiteľa TEČ (ŠPZ)

Existujú ešte ďalšie povinnosti držiteľa tabuľky s evidenčným číslom, o ktorých však mnohí motoristi ani len netušia. Ak sa teda chcete vyhnúť pokute, mali by ste tieto povinnosti poznať. Pretože – „neznalosť zákona neospravedlňuje“!

  • Poznávacia značka musí byť pripevnená tak, aby sa nepoškodila a bola plne čitateľná. To znamená, že vodič je povinný si ešpézetku očistiť v prípade, ak je zanesená špinou a nečitateľná. Dávajte si na to pozor najmä v zime, kedy ju musíte očistiť aj od snehu. To isté platí v prípade, ak jazdíte po zablatených a znečistených terénoch.
  • Ak poznávacia značka z Vášho vozidla zmizne – stratili ste ju alebo Vám ju niekto ukradne – musíte to okamžite nahlásiť na najbližšom oddelení policajného zboru.
  • V prípade, že ste prišli len o jednu značku, druhú ste povinný odovzdať a vybaviť si nové tabuľky s evidenčným číslom.
  • V prípade straty alebo poškodenia TEČ môžete dostať aj duplikát, teda tabuľku s rovnakým číslom. Duplikát sa označuje arabským číslom v pravom hornom rohu.
  • Ak sa stane, že svoju „stratenú“ tabuľku opäť nájdete a medzičasom Vám boli vydané nové tabuľky, pôvodnú musíte bezodkladne vrátiť.
  • Povinnosť máte aj v prípade, že nájdete ešpézetku. Takisto ju odovzdajte na najbližšie policajné oddelenie.

Za príplatok môžete požiadať aj o alternatívnu ŠPZ. Tú predstavuje voliteľná kombinácia písmen, prípadne písmen a čísel. Samozrejme, nesmie ísť o hanlivé a urážlivé výrazy. Počítajte však s tým, že si poriadne priplatíte. Takéto TEČ, nazývané aj zlaté TEČ, stojí totiž 165,50 Eur za kus. Napriek tomu sa ich však na Slovensku každoročne vydá až do 4000 kusov.