Ako si správne vybrať PZP?

by spravca

Kúpili ste si nové auto a neviete, ako máte postupovať? Len nahlásiť vozidlo na polícii alebo mať evidenčné číslo auta nestačí. Od roku 2001 je zákonom dané povinné zmluvné poistenie, ktoré si musíte uzavrieť hneď pri kúpe auta. Povinné zmluvné poistenie si musíte uzavrieť nielen pre automobil, ale aj pre všetky motorové vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách.

Prvý krok vybavovania PZP

Ako prvý krok si môžete na internete či v pobočkách poisťovní zistiť ponuky poistení. Na základe parametrov vozidla vám každá poisťovňa vypočíta ponuku a cenu povinného zmluvného poistenia.  Toto zákonné poistenie auta kryje škody spôsobé vedením motorového vozidla a vzťahuje sa aj na, vodiča, ktorý ho šoféruje. Povinné zmluvné poistenie taktiež vypláca škodu, ktorú spôsobíte ďalšiemu účastníkovi nehody – pokiaľ ste na vine vy.

V rámci zisťovania ponúk by vás malo zaujímať hlavne krytie poistnej škody. Každá poisťovňa má stanovené limity krytia, ktoré dokáže preplatiť. Povinné zmluvné poistenie môže preplatiť dve skupiny nákladov vašej zodpovednosti – náklady spôsobené poškodením zdravia, hospitalizácie poškodeného, či náklady pri dávkach dôchodkového poistenia. Druhou skupinou nákladov je poškodenie, strata, či zničenie majetku.

Podstatnou časťou pri rozhodovaní o správnom poistení je taktiež jeho cena. Mesačné platby poistného za Vami vybraný poistný balíček sú v každej poisťovni iné. Neplatí však pravidlo, že čím nižšia cena PZP je, tým výhodnejšie krytie obsahuje.

Druhý krok vybavovania PZP

Druhým krokom po vybratí výhodného poistenia je uzatvorenie zmluvy. Uzatvoriť povinné zmluvné poistenie môžete cez internetovú stránku poisťovne alebo osobne na jej pobočke. Viaceré internetové stránky obsahujú návod, ako postupovať pri uzatváraní poistenia. Vy si tak ľahko dokážete z tepla domova uzatvoriť zmluvu.

Na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia potrebujete osvedčenie o evidencii vozidla a svoj doklad totožnosti. Pokiaľ po kúpe svoje auto nepoistíte, hrozí vám pokuta vo výške 3 320 €. Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie plynie prvým dňom po nahlásení vášho auta do evidencie a končí sa vyradením auta z evidencie motorových vozidiel.

Doklady PZP

Pre dokladovanie vášho uzatvoreného povinného zmluvného poistenia platia dve karty. Prvá karta má bielu farbu a platí na území Slovenskej republiky. Obsahuje evidenčné číslo vozidla, parametre auta a dátum uzatvorenia poistenia. Tento dátum je zároveň výročným dátumom, ktorý treba brať do úvahy, pretože poistenie sa obnovuje každý rok novým zaplatením. Celkové povinné zmluvné poistenie sa udáva na neurčité obdobie, ale ste povinný nosiť so sebou potvrdenie o zaplatení aktuálneho poistného obdobia.

Druhou kartou je zelená karta, ktorá sa využíva pri dokladovaní povinného zmluvného poistenia v zahraničí.

Okrem týchto dokladov je potrebné, aby ste si hneď po uzatvorení PZP vytlačili záznam o dopravnej nehode, ktorý je bezplatne dostupný na internetovej stránke každej poisťovne. Niektoré poisťovne posielajú tento doklad priamo na e-mail pri uzatvorení zmluvy.

Čo robiť, ak máte nehodu

Ihneď po uskutočnení nehody ste povinný zistiť možné zranenia účastníkov nehody. V prípade nutnosti ste povinný poskytnúť prvú pomoc. Hneď po tomto kroku musíte označiť nehodu výstražným trojuholníkom, aby ste predišli ďalším komplikáciám.

Spolu s  účastníkom nehody zhodnotíte približnú sumu škody, spôsobenej nehodou. Pokiaľ táto výška škody nepresiahla 3 983 €, nemusíte volať políciu a môžete nehodu spísať sami s účastníkom nehody. Samozrejme, musíte uviesť pravdivé informácie, na ktorých sa musíte zhodnúť spoločne s ďalším šoférom. Políciu musíte volať v prípade poškodenia tretej osoby, zranenia osôb alebo ak sa nezhodnete na vine.

Pokiaľ ste boli v nehode vy ten poškodený a vinník si priznal chybu, potrebujete si zapísať údaje od vinníka. Zapísať si musíte číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia, meno vodiča a majiteľa auta, jeho telefónne číslo a adresu bydliska. Taktiež musíte vedieť značku, typ vozidla a evidenčné číslo.

Spolu s vinníkom sa dohodnite na nahlásení škody v poisťovni a dohliadnite, či vinník naozaj záznam o nehode nahlásil. Ak si vinník svoju vinu neuzná, zavolajte políciu, ktorá vašu situáciu vyhodnotí a zapíše. Vašou povinnosťou je doniesť na pobočku poisťovne podpísané a vyplnené hlásenie poistnej udalosti poškodeného.

Pokiaľ ste boli vinníkom nehody vy, ste povinný získať rovnaké údaje ako v prvom prípade. Tieto údaje spíšete do hlásenia poistnej udalosti škodcu a zanesiete ho do pobočky poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Zaniesť hlásenie ste povinný do 15 dní od uskutočnenia nehody.

Pri akomkoľvek probléme volajte asistenčné služby, ktoré sú dostupné na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Výpoveď zmluvy

Najneskôr šesť týždňov pred výročným obdobím zmluvy poistenia môžete svoje poistenie zrušiť. Požiadať o zrušenie môžete jedine písomnou formou, pričom musíte udať dôvod. Najčastejšími dôvodmi sú prepis auta, odstúpenie od zmluvy z dôvodu zmeny poisťovne alebo vyradenie auta z evidencie.

Na Slovensku existuje 11 poisťovní, ktoré sú oprávnené poskytovať uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Stačí, ak si vyberiete svoje vysnívané auto a uzatvoríte zmluvu o povinnom zmluvnom poistení vozidla so zákonným minimálnym krytím od 0,5 milióna EUR pre škody na majetku.

 

You may also like