Snímače tlaku pneumatík – čo by ste mali vedieť

Snímače tlaku pneumatík – čo by ste mali vedieť

by spravca

V snahe zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť na cestách sa technologický pokrok v automobilovom priemysle zameriava na vývoj presnejších systémov merania rôznych parametrov počas jazdy. Už roky sa v nových vozidlách nachádzajú snímače tlaku pneumatík.  Dva hlavné typy týchto systémov sú priamy a nepriamy systém merania tlaku pneumatík. Obe metódy merania tlaku majú výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť pred ich inštaláciou do vozidla.

Čo je snímač tlaku pneumatík

Snímače tlaku pneumatík sú zariadenia používané na monitorovanie tlaku vzduchu vo vnútri pneumatík vozidla. Ich hlavnou funkciou je sledovať a odosielať informácie o aktuálnom tlaku vo vnútri pneumatík do palubného počítača vozidla. Šofér je tak v reálnom čase informovaný o stave pneumatík. Snímač tlaku pneumatík umožňuje vodičom i servisným technikom rýchlo identifikovať potenciálne problémy s tlakom pneumatík a udržiavať tlak v ideálnych hodnotách.

Priamy systém merania tlaku pneumatík

Tento systém pozostáva z malých snímačov umiestnených vo vnútri každej pneumatiky. Snímače priamo merajú tlak vzduchu a okamžite posielajú informácie do počítača vozidla. Priamy systém umožňuje presné a rýchle monitorovanie tlaku vo vnútri každej pneumatiky. Veľmi citlivý systém však horšie reagujte, keď sú na pneumatikách nasadené snehové reťaze.

Nepriamy systém merania tlaku pneumatík

Systém využíva snímače umiestnené na ventiloch pneumatík. Snímače monitorujú zmeny v chovaní pneumatík a prenášajú údaje cez rádiové signály do palubného počítača. Tento typ systému je často lacnejší, ale môže poskytovať menej presné údaje o tlaku.

Výhody používania snímačov tlaku pneumatík

Snímaním tlaku v pneumatikách zvyšujete bezpečnosť jazdy. Tlak ovplyvňuje ovládateľnosť vozidla a chovanie pneumatík pri brzdení či zvyšovaní rýchlosti. Veľkým plusom optimálneho tlaku v pneumatikách je zníženie spotreby paliva. Okrem toho správny tlak prispieva k predĺženiu životnosti pneumatík a minimalizujú riziko nehôd. Je však nutné poznať aj označenie pneumatík a ich vlastnosti. Súčasné pokroky v tejto oblasti sú dôležité nielen pre bezpečnosť na cestách. Snímače prinášajú aj ekonomické a environmentálne výhody vďaka lepšej účinnosti paliva i dlhšej životnosti pneumatík.

Vzhľadom na výhody a nevýhody oboch typov snímačov tlaku pneumatík je dôležité zvážiť konkrétne potreby vozidla a preferencie vodiča pri voľbe vhodného systému. S rastúcim dôrazom na bezpečnosť na cestách je neustála inovácia vo vývoji snímačov kľúčová pre zabezpečenie bezproblémového a bezpečného jazdenia.

 

You may also like