Viete, ako sa prejavuje poškodený výfuk?

Viete, ako sa prejavuje poškodený výfuk?

by spravca

Či už sa jedná o auto, alebo iný dopravný prostriedok, každý majiteľ sa oňho snaží čo najlepšie starať. Nové dopravné prostriedky by mali byť bez závad. Časom sa vozidlo môže opotrebovať a začnú sa prejavovať nedokonalosti. Jednou z nich môže byť aj poškodený výfuk.

Výfuk alebo výfukový systém auta odvádza z motora výfukové plyny, ktoré vznikajú pri spaľovaní a stará sa o to, aby neprenikali do kabíny. Jeho ďalšou úlohou je zníženie hluku, ale aj zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Časti výfukového systému

Tento systém tvoria viaceré diely. Niektoré z nich budú v nasledujúcom texte priblížené, aby vznikla lepšia predstava o tom, aké poškodenia môžu nastať.

Výfukové zvody

Je to potrubie, ktoré odvádza plyny z hlavy valcov priamo do výfukového potrubia. Výfukové zvody sú zložené zo skupiny potrubí, ktoré sa na konci spájajú do jedného potrubia.

Rýchlosť pohybu plynov ovplyvňuje dĺžka a tvar výfukových zvodov, ak sú zvody krátke, plyny rýchlo stratia svoju rýchlosť potom, ako opustia hlavu valcov. Ak sú však zvody dlhé, rýchlosť zostáva zachovaná a plyny sa dostanú rýchlejšie do výfukového potrubia.

Katalyzátor

Táto časť znižuje množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Vytvára chemickú reakciu, vďaka ktorej sa redukuje množstvo oxidu uhličitého a oxidov dusíka.

Lambda sonda

Lambda sonda je snímač, ktorý sa nachádza pred katalyzátorom alebo priamo v ňom. Niektoré automobily sú vybavené dokonca dvomi lambda sondami.

Prvá sa nachádza pred katalyzátorom a vyhodnocuje množstvo kyslíka, ktoré sa nachádza vo výfukových plynoch. Na základe toho môže riadiaca jednotka motora upraviť dávkovanie paliva. Druhá sonda sa nachádza vo vnútri alebo za katalyzátorom a kontroluje, či funguje správne.

Tlmič výfuku

Ako je zrejmé už z názvu, slúži na tlmenie zvuku. Je zložený z niekoľkých prepážok, cez ktoré vedú dierované trubky obalené v materiáloch absorbujúcich hluk.

Koncovka výfuku

Koncovka výfuku je potrubie umiestnené v zadnej časti auta tak, aby odvádzalo výfukové plyny mimo auta.

Pletenec

Pletenec je pružná súčiastka výfuku, ktorej úlohou je eliminovať prechod vibrácií z motora na výfukový systém.

Poškodenia výfuku

Každá z vyššie spomenutých častí môže byť príčinou nefungujúceho alebo nesprávne pracujúceho výfuku. Samozrejme, existujú aj iné časti, ktoré môže byť príčinou. Každá chyba sa prejavuje iným spôsobom, iným zvukom či signálom.

Mechanické poškodenie

Vzhľadom na to, že je výfuk umiestnený pod vozidlom, môže byť poškodený mnohými faktormi. Môže sa zachytiť o nerovný povrch alebo predmety, ktoré sa nachádzajú na ceste. Tento typ poškodenia sa zvyčajne prejavuje kovovým alebo hlasnejším zvukom výfuku.

Poruchy katalyzátoru

V dôsledku zvýšeného rozdielu teplôt môže dôjsť k strate časti vložky katalyzátoru. Príznakom tejto poruchy je kovový zvuk a hrkanie. Ďalšou závadou môže byť upchatý alebo znečistený katalyzátor. Toto znečistenie je spôsobené nadmerným hromadením sadzí alebo iných nečistôt. V tomto prípade klesá výkon vozidla a zvyšuje sa spotreba paliva.

Poruchy filtrov katalyzátoru

Ak sú tieto komponenty poškodené, môže sa to prejaviť znížením komfortu jazdy, kovovými alebo plechovými zvukmi a často sa rozsvieti aj kontrolka na palubnej doske. Tieto závady sú zvyčajne spôsobené znečistenými filtrami, ktoré sa ale dajú repasovať alebo vymeniť za nové.

Poškodený pletenec

Neustále tlmenie vibrácií si vyžiada svoju daň a poškodenie pružného spoja patrí k najčastejším poruchám výfukového systému. Hlavnou príčinou je korózia, ktorá prispieva k strate funkčnosti pruženia.

Korózia je veľkým problémom pri iných častiach automobilu. Ovplyvňuje aj funkčnosť brzdového systému, čo môže ohroziť život človeka. Korózia môže napadnúť brzdové potrubie, kedy hrozí únik brzdovej kvapaliny a strata brzdného účinku.

TIP: Každý vodič by mal mať prehľad o stave svojho aute a vedieť, kedy je niečo v neporiadku a môže ho to ohroziť. Viete, ako funguje brzdový systém automobilu a kedy nastáva problém?

Medzi najčastejšie prejavy poškodenia pletenca patrí zvýšená hlučnosť. Za jazdy to môže byť v podobe dunivého zvuku od podlahy, pri státí zase od spoja počuť prefukovanie.

V prípade zanedbania opravy od pletenca vychádza viac dymu a hluku ako zo zadného tlmiča. To neznamená len znečisťovanie životného prostredia, ale aj nepríjemný zápach výfukových plynov v kabíne vozidla.

Korózia výfukového systému

Väčšina súčiastok je vyrobená z ocele, ktorá podlieha korózii. Časom sa na skorodovanom mieste môžu objaviť pukliny, slabé tesnenie a ďalšie poškodenia.  V tomto prípade môže vozidlo vydávať hlasnejší vzduch alebo pískanie.

Korózia je zvyčajne spôsobená kondenzáciou vody v systéme alebo nadmerným kontaktom vozidla so soľou. Soľ sa vyskytuje na pobrežiach alebo v oblastiach, kde sa pravidelne sype na cestu, aby sa zabránilo šmyku.

Tip: Soľ môže v značnej miere prispievať ku korózii vozidla, a preto je dôležitá jeho údržba. Viete, ako umyť po zime auto od soli?

Prasklina v potrubí

Najčastejšie je spôsobená rozdielom teplôt, ktorý vzniká v dôsledku príliš rýchleho ochladenia zahriateho potrubia. Medzi príznaky tejto poruchy patrí hluk, hrubý chod vozidla a zápach výfukových plynov vo vnútri vozidla.

Poruchy senzorov a sond

Okrem mechanického poškodenia môže byť príčinou nefunkčnosti aj porucha ich elektrické systému.

Poškodené tlmiče

Tlmiče podliehajú mechanickému poškodeniu a korózii, a tým sa znižuje tesnenie systému. To sa odzrkadlí vo zvýšenom hluku vozidla.

Poruchy držiakov

Tieto gumené diely časom praskajú. Poškodenie tejto súčiastky spôsobuje drnčanie a klepanie pod vozidlom.

Zhrnutie

Žiadne poškodenie v dopravnom prostriedku by sa nemalo brať na ľahkú váhu. To platí aj o poruche výfuku. Výfukový systém je dôležitou súčasťou každého vozidla a zabezpečuje pohodlnú a bezpečnú cestu.

O svoje auto by sa mal každý starať. A výfuk nie je žiadnou výnimkou. Dôležitá je údržba auta. Pokiaľ je auto, alebo v tomto prípade výfukový systém zanedbávaný, dá to patrične najavo.

Pri jazde je počuť rôzne kovové alebo plechové zvuky, klepanie alebo drnčanie. Zvyšuje sa spotreba a znižuje sa výkon. Poškodený výfuk môže sprevádzať aj zápach vo vozidle. Preto sa treba o svoje auto starať a využívať rôzne tipy na základnú údržbu auta alebo navštíviť servis.

TIP na záver: V prípade neobjaveného poškodenia výfuku môže dôjsť k jeho spadnutiu počas jazdy. Viete, čo robiť v takom prípade? Bez ostychu ho môžete naložiť do kufra a pokračovať v jazde. Cesta bez výfuku by však mala končiť v najbližšom autoservise.

Michal Horváth

Obrázky: https://pixabay.com/

 

 

 

 

 

You may also like