Kúpili ste si nové auto? Prihlásenie automobilu je jednoduchou záležitosťou

by spravca

Snáď nikto z nás nemá rád papierovačky a byrokratické postupy. Pri kúpe nového auta sa nevyhnete niektorým úkonom potrebným na zaevidovanie vášho vozidla. V prvom rade ide o prihlásenie do evidencie vozidiel a vydanie ŠPZ. Pozrime sa spoločne na to, čo všetko budete potrebovať a ako postupovať pri prihlasovaní.

Ako postupovať pri prihlasovaní nového vozidla

Nedajte si pokaziť radosť z nového automobilu myšlienkami na to, čo vás čaká na dopravnom inšpektoráte pri jeho evidencii. Prihlásenie nie je nič zložité. Vozidlo musíte zaevidovať na dopravnom inšpektoráte do 15 dní od jeho nadobudnutia. Vlastníkom vozidla môže byť len osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba zaregistrovaná v obchodnom registri. Zápisom do registra vozidiel sa stávate jeho majiteľom. Registrácia je možná v mieste vášho trvalého bydliska alebo sídla firmy. Pri prihlasovaní musí majiteľ vozidla uviesť meno držiteľa vozidla, ktorý bude zapísaný v evidencii. Môžete využiť možnosť rezervácie termínu na polícii prostredníctvom internetu. Ocenia to hlavne tí z vás, ktorí sú časovo obmedzení. Ešte pred prihlásením si nezabudnite uzavrieť PZP t.j. Povinné zmluvné poistenie. Bez poistenia nebude možné vozidlo prihlásiť. Medzi ostatné doklady potrebné na prihlásenie patria tieto dokumenty:

  • Doklad o nadobudnutí vozidla t.j. kúpna alebo leasingová zmluva, faktúra.
  • Technický preukaz od vozidla (alebo osvedčenie o evidencii druhá časť).
  • Váš doklad totožnosti.
  • Ak nebudete pri zápise vozidla osobne, splnomocnená osoba musí predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka vozidla.
  • V prípade, že je majiteľom právnická osoba, musí prihlásiť vozidlo osoba, ktorá je oprávnená zastupovať firmu.
  • Podnikateľ je povinný predložiť originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list.
  • Ak ste si kúpili auto na leasing, budete potrebovať overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti.
  • Certifikát COC pri vozidle, ktorému bolo udelené typové schválenie ES. Nemusíte ho predložiť iba v prípade, že predajca zaslal na políciu tento doklad elektronicky.

V minulosti ste pred registráciou museli vyplňovať žiadosť o prihlásenie vlastnoručne priamo na dopravnom inšpektoráte . Dnes to za vás spravia pracovníci dopravného inšpektorátu na základe predložených dokladov a dokumentov.

Koľko vás prihlásenie bude stáť

Správne poplatky za prihlásenie vozidla sa líšia podľa výkonu motora. Napríklad za auto s výkonom do 80  kW zaplatíte 33 €, od 80 do 86 kW 90 €. Pripravte si aj poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom. Za jeden kus zaplatíte 16,50 € t.j. 33 € za dve tabuľky. Trendom posledných rokov sú tabuľky podľa vlastných požiadaviek. V tomto prípade ide o oveľa vyššiu sumu, a to 165,50 € za jeden kus. Ak sa s prihlásením ponáhľate, môžete si priplatiť za urýchlenú evidenciu do dvoch dní za 30 €. Všetky uvedené ceny sú platné v roku 2020.

 

You may also like